psychologynewwpicc

จิตวิทยา เพื่อให้คนอื่นคล้อยตามคำพูดของเรา

August 17, 2019 admin 0

การใช้หลักจิตวิทยาเป็นหลักที่ถูกใช้กันมายาวนานมากๆ แล้ว เป็นหลักที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่าใช้งานได้จริงแค่ไหนแต่เป็นหลักที่สร้างความคล้อยตามเพื่อให้คนเป็นไปในสิ่งที่ต้องการได้ จริงๆ แล้วหลักจิตวิทยาถูกสร้างให้เป็นหลักที่คนใช้งานส่วนใหญ่นิยมต้องการให้คนอื่นคล้อยตาม ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนอื่นคล้อยตามได้ก็คือคำพูด เพราะคำพูดเป็นสิ่งที่บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง แต่ถึงกระนั้นการจะใช้หลักจิตวิทยาทางด้านคำพูดอย่างเดียวมันก็อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คนอื่นคล้อยตามได้ มันจึงจำเป็นต้องมีหลักการอื่นๆ เข้ามาเสริมด้วยเหมือนกัน หลักจิตวิทยาเพื่อให้คนอื่นคล้อยตามคำพูดของเรา สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคำพูด – การสร้างความน่าเชื่อถือนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้คนอื่นเกิดความเชื่อมั่นมากที่สุด แต่การจะสร้างคำพูดให้ดูน่าเชื่อถือนั้นก็ต้องอยู่ในหลักของความเป็นจริงหรือสิ่งที่สามารพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง มีข้อมูลการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ หากสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่อ้างอิงได้มันก็พร้อมจะสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน เหมือนกับเป็นหลักการพูดหลักแรกที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนคล้อยตามได้ ใช้คำพูดในเชิงบวก – เรื่องธรรมชาติของคนเราไม่มีใครต้องการฟังคำพูดที่รู้สึกสะเทือนอารมณ์ คำพูดที่ฟังแล้วดูไม่สวยงาม เมื่อเป็นเช่นนี้การจะดึงเอาหลักจิตวิทยาทางด้านคำพูดมาใช้เพื่อให้คนอื่นคล้อยตามได้นั้นควรเป็นคำพูดในเชิงบวกที่คนฟังรู้สึกว่าน่าฟังมากกว่าการเอาคำพูดแรงๆ ดิบๆ ไปพูดแล้วจะเกิดเป็นการต่อต้านไปเสียมากกว่า […]