จิตวิทยา เพื่อให้คนอื่นคล้อยตามคำพูดของเรา

psychologynewwpicc

psychologyneww

การใช้หลักจิตวิทยาเป็นหลักที่ถูกใช้กันมายาวนานมากๆ แล้ว เป็นหลักที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่าใช้งานได้จริงแค่ไหนแต่เป็นหลักที่สร้างความคล้อยตามเพื่อให้คนเป็นไปในสิ่งที่ต้องการได้ จริงๆ แล้วหลักจิตวิทยาถูกสร้างให้เป็นหลักที่คนใช้งานส่วนใหญ่นิยมต้องการให้คนอื่นคล้อยตาม ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนอื่นคล้อยตามได้ก็คือคำพูด เพราะคำพูดเป็นสิ่งที่บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง แต่ถึงกระนั้นการจะใช้หลักจิตวิทยาทางด้านคำพูดอย่างเดียวมันก็อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คนอื่นคล้อยตามได้ มันจึงจำเป็นต้องมีหลักการอื่นๆ เข้ามาเสริมด้วยเหมือนกัน

หลักจิตวิทยาเพื่อให้คนอื่นคล้อยตามคำพูดของเรา

  1. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคำพูด – การสร้างความน่าเชื่อถือนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้คนอื่นเกิดความเชื่อมั่นมากที่สุด แต่การจะสร้างคำพูดให้ดูน่าเชื่อถือนั้นก็ต้องอยู่ในหลักของความเป็นจริงหรือสิ่งที่สามารพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง มีข้อมูลการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ หากสิ่งเหล่านี้เป็นคำพูดที่อ้างอิงได้มันก็พร้อมจะสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน เหมือนกับเป็นหลักการพูดหลักแรกที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนคล้อยตามได้
  2. ใช้คำพูดในเชิงบวก – เรื่องธรรมชาติของคนเราไม่มีใครต้องการฟังคำพูดที่รู้สึกสะเทือนอารมณ์ คำพูดที่ฟังแล้วดูไม่สวยงาม เมื่อเป็นเช่นนี้การจะดึงเอาหลักจิตวิทยาทางด้านคำพูดมาใช้เพื่อให้คนอื่นคล้อยตามได้นั้นควรเป็นคำพูดในเชิงบวกที่คนฟังรู้สึกว่าน่าฟังมากกว่าการเอาคำพูดแรงๆ ดิบๆ ไปพูดแล้วจะเกิดเป็นการต่อต้านไปเสียมากกว่า
  3. ใช้หลักเหตุและผลในคำพูด – เรื่องบางเรื่องเวลาพูดออกไปหากต้องการสร้างความรู้สึกให้คนคล้อยตามได้ต้องมีหลักของเหตุและผลที่สามารถรองรับกันได้ เพราะถ้าไม่อย่างนั้นการยกตัวอย่างอะไรขึ้นมาลอยๆ โดยไม่มีเหตุผลรองรับความน่าสนใจในคำพูดนั้นๆ ก็จะลดน้อยลงแล้วยังส่งผลไปถึงเรื่องของความน่าเชื่อถืออีกด้วย
  4. ใช้คำพูดในเชิงผูกมัด – บางครั้งการจะยอมให้คนอื่นคล้อยตามกับคำพูดของเรามันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้คนๆ นั้นรู้สึกว่าเรากล้าที่จะสร้างข้อผูกมัดเพื่อให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพูดในเชิงสร้างข้อผูกมัดก็มีด้วยกันหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นการพูดในเรื่องใด

หลักง่ายที่สุดที่จะทำให้คนคล้อยตามก็คือต้องพูดในสิ่งที่พวกเขามองว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาควรรับฟัง ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ถูกมองว่าคนฟังเองก็ได้ประโยชน์หากรรับฟังอย่างตั้งใจ มันจึงสามารถสร้างความคล้อยตามให้เกิดขึ้นได้