จิตวิทยา สำคัญอย่างไร นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้าง

Screen-Shotneww

Psychology picture

เรามักจะได้ยินคำว่าการใช้หลักทางจิตวิทยามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นวงการใดก็ตาม เพราะนี่คือหลักการที่สามารถครอบคลุมและนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง เป็นหลักกระบวนการทางความคิด การโน้มน้าว การทำความเข้าใจจิตใจของตนเองและผู้อื่น คนเราก่อนที่จะทำอะไรมันต้องมาจากความคิด จากจิตใจก่อนเสมอ เพราะฉะนั้นหากว่าเราสามารถควบคุมจิตใจหรือโน้มน้าวใจของทั้งตนเองและผู้อื่นได้ก็จะส่งผลดีไม่น้อยเลยทีเดียว มันเหมือนกับเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้คนอื่นคล้อยตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงแต่ใช้หลักการที่เหมาะสมมากกว่า

4 ข้อความสำคัญของจิตวิทยา

  1. ช่วยให้เกิดความเข้าใจในตนเอง – สิ่งแรกที่จิตวิทยาสร้างความสำคัญก็คือมันต้องเกิดขึ้นกับตนเองก่อน โดยการมีหลักจิตวิทยาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในตนเองมากขึ้น สามารถยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นได้ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เป็นหลักการง่ายๆ ก่อนที่จะทำให้คนอื่นเห็นได้ในสิ่งที่เรากำลังคิดหรือทำอยู่
  2. ช่วยให้เกิดความเข้าใจในตัวผู้อื่น – ก่อนที่จะไปโน้มน้าวหรือทำให้คนอื่นคล้อยตามหลักจิตวิทยาจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของคนอื่นได้ก่อนเสมอ คนแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน การมีหลักจิตวิทยาจะช่วยทำให้เรารู้ว่าคนแต่ละคนเป็นอย่างไรในพื้นฐานที่เราได้พบเจอ ทำให้สามารถยอมรับในข้อดีและข้อจำกัดของคนๆ นั้นได้
  3. ช่วยวางกฎเกณฑ์บางอย่างให้สังคม – ในเมื่อหลักจิตวิทยาเป็นหลักการความเข้าใจตามธรรมชาติของมนุษย์ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความสำคัญอีกอย่างของจิตวิทยาจึงสามารถนำมาสร้างเป็นข้อบทกฎหมายบางประการเพื่อให้คนรู้สึกได้ว่านี่คือระเบียบทางสังคมที่ทุกคนควรต้องปฏิบัติตาม
  4. ช่วยบรรเทาปัญหาทางสังคม – เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดไม่ว่ากรณีใดก็ตามหลักจิตวิทยาสามารถช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกสังคมได้ เป็นหลักการที่ช่วยโน้มน้าวให้คนอื่นได้คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไปก็ตาม

การนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เราสามารนำหลักทางจิตวิทยาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย เพราะแค่เรามองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็เท่ากับว่าเรารู้แล้วว่านี่คือหลักการที่สำคัญมากๆ ต่อคนทุกคน เราสามารถนำเอาไปใช้ในเรื่องของงาน การตัดสินใจทำงานในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุและผล การโน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกคล้อยตามไปกับสิ่งที่เรากำลังคิดหรือกำลังทำอยู่ ทำให้เราเข้าใจในความเป็นไปของโลกมากขึ้นไม่ทำให้เรายึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มองเห็นปัญหาพร้อมทั้งพยายามหาวิธีแก้ไขอย่างชัดเจน เรียกว่ามีสติในการใช้ชีวิตากขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่