การใช้จิตวิทยาเพื่อพัฒนาการสอน

Screen-Shotpic

เรื่องของการเรียนการสอนบ่อยครั้งที่เวลาเราใช้รูปแบบปกติมันอาจดูไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ โดยเฉพาะกับเด็กหรือคนที่ไม่ค่อยชอบการเรียนหนังสือสักเท่าไหร่ ด้วยปฏิกิริยาที่ต่อต้านไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือสภาพจิตใจก็ตามทีส่งผลให้เป็นด้านลบต่อการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นต้องหาวิธีในการพยายามสร้างหลักการสอนที่ได้คุณภาพรวมไปถึงการเลือกใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเป็นการพัฒนาการสอนก็เป็นสิ่งสำคัญทีจะช่วยให้การสอนได้ประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน

การเลือกใช้หลักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาการสอน

  1. ใช้หลักวิชาการผสมผสานกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน – โดยธรรมชาติแล้วการสอนต้องเป็นไปตามหลักการทางวิชาการที่ต้องไม่บิดพลิ้วไปจากเดิมเพื่อความรู้ที่ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็น ถึงกระนั้นการพยายามยกตัวอย่างแหตุการณ์บ้านเมืองหรือเหตุการณ์ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความน่าสนใจได้เป็นอย่างดี
  2. พูดจาโน้มน้าวให้ดูสนุกสนาน – การพูดจาเป็นส่วนหนึ่งของหลักจิตวิทยาที่จะทำให้เกิดการคล้อยตามได้ดีที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้การนำเอาหลักการพูดมาเป็นแนวทางด้านจิตวิทยาเพื่อพัฒนาการสอนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว การพูดจาที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความน่าสนใจก็คือ การพูดจาให้ดูสนุกสนานไม่ว่าการสอนนั้นจะเป็นการสอนเรื่องใดก็ตาม เพราะหากพูดจาแล้วมีคนฟังนั่นเท่ากับประสบความสำเร็จไม่น้อย
  3. ทำให้รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือ – ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคล้อยตามได้ดีที่สุด เห็นได้ชัดว่าหากใครก็ตามที่ขาดความน่าเชื่อถือต่อให้สอนดีขนาดไหนก็เป็นไปได้ยากที่จะเกิดความน่าเชื่อถือได้โดยฉับพลัน เมื่อเป็นเช่นนี้การสร้างให้ผู้สอนมีความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ, การแต่งกาย, คำพูด เป็นหลักจิตวิทยาที่จะช่วยพัฒนาการสอนไม่น้อย
  4. ทำให้เห็นถึงความสำคัญในการเรียนการสอน – การสร้างความสำคัญเพื่อบ่งชี้ให้เห็นว่าการเรียนการสอนวิชานี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างเป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเขามีความจำเป็นจะต้องเรียนให้ได้ เมื่อเป็นแบบนี้ก็จะทำให้การสอนเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น
  5. ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมต่อการสอน – หลักจิตวิทยาที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ก็คือการพยายามทำให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมจะทำให้เขาเกิดความสนใจไปโดยปริยาย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้การสอนประสบความสำเร็จ